DOSSIER CORPORATIU

Codefinint el projecte Llavors Creatives

Per a Viu el Teatre

Servicios

Comunicació, Disseny Gràfic, Identitat Corporativa, Redacció, Visibilitat

Sector

Cultural, Educatiu

Enlaces

Viu el Teatre

Repte

L’educació i l’art cada dia troben nous espais col·laboratius d’intervenció. En un món incert i canviant, els docents troben en l’art i la creativitat eines per oferir una educació de qualitat que respongui als interessos de l’alumnat i que els ajudi a desenvolupar habilitats socials i de comunicació, així com la seva intel·ligència emocional.

En aquesta línia, l’organització Viu el Teatre crea el projecte Llavors Creatives, una iniciativa que beu del projecte pilot Projecte Global d’Immersió a les Arts per a la Primera Infància, en el qual també vam participar i que pretén introduir de forma efectiva les arts en la primera infància.

Encàrrec

TSVC rep l’encàrrec de crear la identitat corporativa i la línia gràfica del projecte, així com l’assessorament conceptual i de continguts, amb l’objectiu d’impulsar el seu èxit i la seva escalabilitat. Es crea una identitat corporativa que transmeti la idea de creixement, sostenibilitat i sensibilitat vers la infància i que comuniqui els valors del projecte de forma accessible i efectiva a tota la comunitat educativa. En altres paraules, Llavors Creatives promou la introducció de l’educació en les arts en la primera infància, proporcionant als educadors i les educadores eines i recursos per fer-ho des d’un enfocament estimulant, sensorialment ric i que posi l’alumnat al centre de l’experiència d’aprenentatge.