INFORME

Comunicant de forma efectiva les intervencions als camps de refugiats

Per al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament

Servicios

Comissariat de Continguts, Disseny d'Informació, Disseny Editorial, Disseny Gràfic, Gestió del Projecte, Infografia, Informe, Participació Comunitària, Redacció, Visibilitat

Sector

Humanitari

Repte

Uganda és un dels països que més refugiats acull a l’Àfrica, amb milers de refugiats i sol·licitants d’asil. Des de l’esclat del conflicte al Sudan del Sud el 2013, Uganda ha experimentat un nombre creixent de refugiats. A la llum del deteriorament de la situació de seguretat al Sudan del Sud, l’afluència de refugiats ha estat continuada. Malgrat Uganda és un país amb polítiques progressistes respecte dels refugiats, les zones de més afluència es troben en risc a causa de la pobresa subjacent, la vulnerabilitat i la limitació de la resistència als xocs, que encara s’agreugen més amb la presència de refugiats. 

Encàrrec

Per tal de promoure la comprensió exhaustiva de les intervencions realitzades per les Nacions Unides (NU) en els assentaments de refugiats, TSVC va dissenyar la comunicació visual d’un fulletó que explicava, a través de diferents infografies, la situació que vivien els refugiats i el paper de les NU en la recuperació socioeconòmica, la cohesió social i el desenvolupament.