IDENTITAT CORPORATIVA I DISSENY WEB

Comunicant de forma responsable una escissió empresarial

Per a Octo Event Productions

Servicios

Comunicació, Disseny Gràfic, Disseny Web, Identitat Corporativa, Redacció, RSC, Storytelling, UX & UI

Sector

Cultural

Repte

Octo és una empresa amb àmplia experiència i enfocament internacional en el sector audiovisual, que ajuda altres organitzacions a comunicar els seus valors a través d’esdeveniments diferencials, utilitzant la tecnologia més avançada. Octo neix d’una difícil escissió empresarial i, com a tal, busca posicionar-se i, comunicar la seva activitat de forma ètica, respectant els acords i la integritat de les parts implicades. 

TSVC rep l’encàrrec de crear la identitat corporativa i el codi gràfic, a més d’elaborar els diferents eslògans per posicionar-la en el sector internacional, incloent el disseny web, la creació de butlletins digitals i la comunicació en xarxes socialsOcto significa «comparable a un octòpode (pop); organització que, gràcies als seus tentacles, és capaç d’adaptar-se a l’entorn i fer tasques diverses al mateix temps». L’empresa, formada per un equip de joves professionals multidisciplinaris però amb un ampli recorregut professional, busca transmetre aquesta idea de compromís, flexibilitat i eficiència en la seva marca; d’aquí el naming i un desplegament gràfic que respira professionalitat i actualitat.