FORMACIÓ E-LEARNING

Formant l’equip d’EduCaixa en gestió de projectes digitals

Per a EduCaixa

Servicios

Activitats d'Aprenentatge, Conceptualització, Disseny de Serveis, Gestió del Projecte, Investigació, LMS, Metodologia Agile, Taller, UX & UI

Sector

Educatiu

Enlaces

EduCaixa

Repte

Formar un equip en gestió de projectes digitals, significa tenir un equip preparat per afrontar els reptes actuals tal com descriu el Marc Europeu de Competències Digitals. Aquest repte s’inscriu dins del gran objectiu d’innovar i digitalitzar l’oferta d’EduCaixa, equipant el seu equip amb les competències necessàries per convertir-se en líders i experts en educació digital.

Encàrrec

TSVC rep l’encàrrec de crear una proposta de pla de formació per a l’equip EduCaixa amb l’objectiu de capacitar-los i formar-los en aspectes relatius a la gestió de projectes educatius digitals. Aquest encàrrec també inclou un doble diagnòstic: per una part, s’ha pogut fer una anàlisi de l’equip i de la seva cultura i, d’altra banda, una radiografia de com està l’entorn digital actualment dins d’EduCaixa.

  1. La formació, que es pot entendre com un projecte blended centrat en l’usuari, s’ha organitzat en diferents sessions. Totes elles han aproximat l’equip EduCaixa als principals conceptes i tendències en educació digital des d’una vessant pràctica i dinàmica, interactuant de forma activa amb l’entorn digital (Moodle). El repte digital ha consistit en la ideació i prototipat d’un MVP, que té com a objectiu definir futurs productes digitals. En aquest espai s’ha seguit la metodologia Design Thinking i s’han facilitat diferents materials creats per l’equip de TSVC, com infografies i fitxes interactives, que han acompanyat l’equip durant el procés d’aprenentatge, incloses dins l’entorn Moodle.
  2. Anàlisi de realitats: tant de l’equip i la seva cultura (per tant, en quin graó de les competències digitals es troben, segons el Marc Europeu de Competències Digitals), com de la realitat del entorn digital educatiu de l’organització.

 

Impacte

El resultat de la formació ha estat múltiple:

  1. MVP per al futur: s’han obtinguts diferents productes que poden ser futurs projectes dins de l’organització.
  2. Indicadors positius: gràcies a l’anàlisi de les realitats s’ha pogut fer un roadmap de futurs escenaris dins l’equip així com un recull de les diferents decisions preses, com el desig de treballar amb transversalitat, comunicar-se i crear comunitat i millorar l’experiència d’usuari.
  3. Guia interactiva: té l’objectiu de presentar un material que acompanyi tot l’equip en la futura creació de projectes. Aquesta guia és un recull de tots els continguts que s’han ofert durant la formació i dels materials extra creats específicament per l’equip.