CONSULTORIA DIGITAL

Consolidant EduCaixa com a líder de la transformació digital

Per a EduCaixa

Serveis

Activitats d'Aprenentatge, Conceptualització, Disseny de Serveis, Gestió del Projecte, Investigació, LMS, Metodologia Agile, Taller, UX & UI

Sector

Educatiu

Enllaços

EduCaixa

Repte

La digitalització és una tendència global que està transformant la manera en què els usuaris consumeixen o interactuen amb les organitzacions. Aquesta transformació està lligada a una major personalització de productes i serveis gràcies a les oportunitats que ofereixen els avenços tecnològics i la incorporació com el big data, la intel·ligència artificial o la realitat virtual o augmentada. L’educació no és aliena a aquestes tendències i ja fa anys que explora noves maneres de democratitzar i innovar tenint en compte el potencial que aporta la tecnologia. Tal com indica l’informe Horizon 2021, l’educació camina cap a un model educatiu híbrid, on l’oferta de recursos oberts i de qualitat serà clau per la consecució de l’ODS 4. En aquest procés de canvi global, EduCaixa aposta per sumar-se a les últimes tendències en educació, incloent-hi una aposta per la digitalització dels seus recursos i programes.

Encàrrec

TSVC rep el brífing de definir els atributs de l’experiència digital educativa per l’alumnat. Per donar resposta a l’encàrrec, TSVC proposa unes sessions de co-disseny i ideació centrades en el service design que permeten elaborar propostes ajustades a l’organització però que a la vegada, incorporin l’últim know-how en educació digital. Per aconseguir l’objectiu es porten a terme una sèrie de tallers on a partir de dinàmiques adhoc es busquen solucions al brífing. Així es desenvolupen diferents tallers: el primer sota el concepte immersió, explora les tendències en educació digital; el segon sota el concepte ideació, explora les possibles característiques del model d’educació digital per l’alumnat; i el tercer sota el concepte experiència, concreta els atributs des d’un vessant estratègica. El resultat ha estat un decàleg que explica, de forma pràctica i concreta, quins són els principals atributs de l’experiència digital d’aprenentatge de l’alumnat, buscant no només un marc de referència sinó també posicionar a EduCaixa, a mig i llarg terme, com a referent líder en educació digital.