CAMPANYA GRÀFICA I DISSENY EDITORIAL

Promovent la imatge de Barcelona com a ciutat educadora

Per al Consell d’Innovació Pedagògica, Ajuntament de Barcelona

Servicios

Comunicació, Disseny Editorial, Disseny Gràfic, Identitat Corporativa, Il·lustració, Infografia, Redacció, Storytelling, Visibilitat

Sector

Educatiu

Repte

El 1990 es firmava a Barcelona, la Carta de les Ciutats Educadores, que tenia com a objectiu reafirmar el compromís de les ciutats amb l’educació des d’una dimensió comunitària, és a dir, a través de la cooperació i la convivència participativa. La funció de la ciutat educadora és propiciar col·laboracions, fomentar interaccions i promoure la creació de xarxes entre les diferents institucions per tal de fer possible el desenvolupament del potencial dels seus habitants de forma inclusiva i heterogènia

El Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) és un agent educador de la ciutat de Barcelona que està format per una comunitat de més de 170 institucions compromeses amb la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i la generació d’experiències educatives singulars de naturalesa multidisciplinàriaPer donar a conèixer la seva tasca i impacte, TSVC va ser responsable de dissenyar una estratègia de comunicació integrada, tant pel que fa als continguts com en l’aspecte visual, amb un triple objectiu: 1. Crear una comunicació i una identitat singular que parli del valor afegit del Consell d’Innovació Pedagògica; 2. Visibilitzar les funcions i la contribució del Consell d’Innovació Pedagògica a la qualitat i l’equitat educativa; i 3. Desenvolupar les bases d’una comunicació efectiva a través de diferents accions i materials de difusió per fer arribar els seus programes i iniciatives a diferents públics.  

Impacte social

La creació i el desenvolupament de la identitat gràfica, juntament amb el desplegament de diferents materials informatius i de difusió sobre l’oferta educativa de les institucions del CIP, ha fet possible que més de 30.000 alumnes de centres educatius poguessin participar en el projecte d’Oportunitats Educatives. Aquest programa fa possible que l’alumnat d’entorns desfavorits pugui participar de les activitats educatives que ofereixen les organitzacions que formen part del CIP de forma gratuïta, promovent així l’equitat educativa.