Per a les persones compromeses, que resolen els problemes que ens afecten avui

El nostre propòsit és defensar persones i organitzacions compromeses proporcionant la nostra experiència en aquestes quatre àrees de treball entrellaçades: estratègia, contingut, disseny i activació. Gaudim de projectes de 360 graus, de manera que podem cocrear i donar suport des del principi fins al final impulsant un valor afegit en cada etapa, però també podem ajustar les nostres propostes a la vostra capacitat i prioritats.

Estratègia

A TSVC creiem que idees, coherència i impacte han d’anar de la mà. El nostre objectiu és aportar-te valor afegit a partir de resultats, entenent que tota inversió en projectes socials ha de tenir un impacte real en els beneficiaris finals. L’acció estratègica està centrada a fer avançar el teu impacte social i la teva visibilitat. Ens basem en les metodologies àgils, el disseny de serveis i la innovació social per maximitzar el compromís i rendiment de comptes de la teva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Veure projectes

Visibilitat Innovació Social Impacte Social Sensibilització ODS RSC Metodologia Agile Disseny de Serveis

Contingut

Perquè considerem que els continguts expressen la teva identitat, a TSVC busquem que l’emoció sigui el motor de la comunicació dels teus valors. Per això, conceptualitzem projectes, fem comissariat de continguts basant-nos en la nostra expertesa sectorial i desenvolupem un storytelling que, malgrat la seva simplicitat, no descuida la reflexió. Posem els públics, els participants i els usuaris finals dels nostres productes al centre, fent investigació de les seves necessitats i interessos, emprant la gamificació per motivar-los i creant històries que funcionin en diferents contextos i mitjans, sempre cercant el millor recurs per comunicar les històries que vols transmetre i escalar.

Veure projectes

Comissariat de Continguts Storytelling Toolkit Redacció Comunicació Guia Activitats d'Aprenentatge Investigació Conceptualització Informe Gamificació

Disseny

A TSVC utilitzem el disseny per crear experiències diferencials i engrescadores al servei de les persones. D’aquesta manera, convertim les teves particularitats en fortaleses, comunicant els teus valors a través de la identitat corporativa i el disseny web, fent-los extensibles a les xarxes socials i altres productes que requereixin disseny gràfic i editorial, il·lustració o infografies. Treballem amb diferents suports digitals, des d’aplicacions fins a plataformes digitals d’aprenentatge (LMS), cuidant que tot el disseny UX&UI faciliti la navegació i la usabilitat dels usuaris i posant el focus en la consecució dels teus objectius.

Veure projectes

Identitat Corporativa Disseny Gràfic Disseny Editorial Disseny d'Informació Xarxes Socials Disseny Web Disseny d'Aplicacions LMS UX & UI Il·lustració Infografia

Activació

A TSVC imaginem nous rumbs pel món, i per tant, fem gestió de projectes de diferent abast i propòsit. T’acompanyem en la creació d’experiències autèntiques que inspirin, mobilitzin i facin vibrar les persones. Així, dissenyem crides a l’acció i a la participació comunitària i capacitem persones a través de tallers, formacions i altres experiències immersives i productes interactius amb la finalitat d’ajudar-te a afrontar els principals reptes de la societat.

Veure projectes

Crida a l'Acció Participació Comunitària Taller Formació Experiències Immersives Producte Interactiu Gestió del Projecte

Vim thinking és la nostra metodologia, que combina el nostre entusiasme i la nostra energia amb una visió estratègica que integra l’economia circular en els nostres processos de treball. Tenim en compte la dimensió econòmica, humana i de sostenibilitat mediambiental en les relacions i projectes que generem amb els nostres clients, proveïdors i col·laboradors.

«La creativitat i la flexibilitat de The Social Vim Collective, així com el seu coneixement professional de la temàtica del manual, ens ha permès obtenir el que buscàvem: un material engrescador i usable. Ha estat molt fàcil treballar amb elles.»

ELISA VALMASEDA

Sub-direcció General de Participació Ciutadana

«Gràcies al Kit d’Acció Rohingya l’Antònia i l’Esther ens van ajudar a treure més d’un milió de persones de l’oblit. Van explicar d’una forma molt creativa i comprensible les conseqüències de l’exili forçós, posant rostre al patiment que des de MSF ens entestem a alleujar.»

REYES VARELLA

Directora de Participació Ciutadana de MSF

Compartim el nostre coneixement

A TSVC creiem que la millor manera d’aprendre és exposant les nostres idees a les noves generacions. La seva agudesa, inquietud i curiositat inspiren i nodreixen el propòsit de la nostra organització. Per això treballem per diferents universitats, disseminant el nostre coneixement interdisciplinari impartint xerrades, tallers i formació.

Vols incorporar estratègicament els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la teva organització?

Fem-ho possible